WOOCOMMERCE

WYBRANE PRODUKTY

Produkty oznaczone jako polecane w panelu administracyjnym

Aby oznaczyć produkt jako polecany, przejdź do Pulpit nawigacyjny > Produkty. Znajdź produkt, który chcesz polecić, i kliknij wyróżnioną gwiazdę.